गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-५-३ BLwvbB02 8 देखि 10 वर्षसम्म पनि बाटो ग्रावेल नभएको समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-३ AARVdUSb बिधुत सम्बन्धि समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-३ TOn92JDc शुद्ध खानेपानी समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-३ t1Ma9Ww1 Lane Marking समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-३ Twby9yWN म्याथ सकियको सामान किराना पसल समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-३ lloo8d11 बिजुली को पोल मा बत्ती लाई दिन हुन अनुरोध समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-३ rteyveMD store haru ma diney bag ko bisay ma समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-४-३२ QNxaqHrD नालीमा सेफ्टी टंकी मिसाएको बिषयमा समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-४-३१ FptxQWDn Khanepaani विचाराधीन जरुरी
१० २०८०-४-३० hsc040KR गोप्य सुचना सम्बन्धमा समाधान भएको अती जरुरी