गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-६-२६ OsCbYaRH बिजुली पोल मर्मत समाधान भएको सामान्य
२०८०-६-२६ bkxAm7Oa बाटो र नाली को समस्या विचाराधीन जरुरी
२०८०-६-२५ cTFbqCuS अव्यवस्थित अटोको बिषयमा समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-६-२२ hiUarO0j ग्राभेल हाल्ने सम्बन्धमा समाधान भएको जरुरी
२०८०-६-२१ cClhSl26 बैदेशिक रोजगार बाट फर्केका ब्यक्तीलाई अभिमुखीकरण समाधान भएको सामान्य
२०८०-६-२१ SmB17Hly बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समाधान भएको सामान्य
२०८०-६-२१ aUFJmSpD बेरोजगार लाई तालिम सम्बन्धमा समाधान भएको सामान्य
२०८०-६-२१ CpW7L4Cf बेरोजगारी काम सम्बन्धमा समाधान भएको सामान्य
२०८०-६-२१ g549rUcO बेरोजगारी सम्बनधी बडामा काम कहिले आउँछ हाेला । समाधान भएको सामान्य
१० २०८०-६-२१ 1NiZOowZ बेरोजगार सुचि कहिले आउँछ वडाहरुमा समाधान भएको सामान्य