गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-४-३० 9VCwALkn शिक्षक मापदण्ड सम्बन्धि समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-४-२२ kjeP9YFH अध्यापन अनुमतीपत्र अनिवार्य गरिएको सम्बन्धि समाधान भएको सामान्य
२०८०-३-१९ TMWKuul8 फोहोर जलाएको बिषयमा समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-३-१३ 36RUV8XA Electricity खारेज गरिएको अती जरुरी
२०८०-२-३१ ZMHv5d3C अनुमति बिना शैक्षिक संस्था संचालन गरेको बारे| समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-२-२४ ybjA6WZ8 सार्वजनिक निर्माण सम्बन्ध मा समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-२-२२ NADmCwmn कार्य पुरा नभयको विचाराधीन जरुरी
२०८०-२-२२ n7VomxWO आवागमनमा समस्या समाधान भएको जरुरी
२०८०-२-२२ d8XxDBkW सार्वजनिक सम्पत्तिको चोरीका बिषयमा समाधान भएको जरुरी
१० २०८०-२-७ a19tWQKZ अधुरो निर्माण विचाराधीन जरुरी