गुनासोहरू

# दर्ता गरेको मिति गुनासो दर्ता नं विषय हालको अवस्था गम्भीरता विवरण
२०८०-५-१८ R0SpkrgR नि शुल्क समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-१८ f6nomZhn नि शुल्क समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-१६ uhdslkKv test खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-५-१३ peOf2rtE Sadak समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-१३ v77zPQiY अनुमति बिना हस्पिटल संचालन गारेको समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-१२ GpBbRKEm Bidhut lain विचाराधीन सामान्य
२०८०-५-११ wkmvGLjC सडक खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-५-१० bTDgRYu7 बाटो ग्राभेल गरिदिने बारे समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-१० 5IPPITmF बाटो ग्राभेल आठ-दश वर्षदेखि नभएको र न्यून voltage विचाराधीन अती जरुरी
१० २०८०-५-८ XuxYEwUZ जुगेडा १२ कम्पनी टोलको रोड विचाराधीन सामान्य