गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-५-५ yOCgjZmJ Kawadi lae hataune विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-४ ojBQdqcc नगर बस सम्बन्धमा मुल्तवीमा राखिएको अती जरुरी
२०८०-५-३ MHlfAXCe रमाइलो खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-५-३ Zt9INC7A Grading System of Private School समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-३ fL5d33vG रोडको समस्या विचाराधीन सामान्य
२०८०-५-३ vdjvqVM5 शब्द माथि कारबाही होस समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-३ X3b6VMpI Drugs विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-३ KQdxunky Road clean खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-५-३ C8yM465G फोहोर मैला ब्यवस्थापन समाधान भएको अती जरुरी
१० २०८०-५-३ MeVeLq1k Khane pani sambandhi समाधान भएको अती जरुरी