गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-८-५ 4LN98AIF bijuli batti समाधान भएको जरुरी
२०८०-८-५ ntqe9EIM बिजुलि समस्या । खारेज गरिएको अती जरुरी
२०८०-८-५ hCm38lWV khane Pani sambandhii विचाराधीन जरुरी
२०८०-८-५ h4fjbvk6 About government school of bangra समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-८-५ roYtNcuz Khana pami खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-८-३ rcxpwAdm rogari dingy bariii समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-७-२३ rEwX28AF tarya लगाउने खारेज गरिएको सामान्य
२०८०-७-२३ mzisn13G फोहोर को managmentसम्बन्धमा समाधान भएको सामान्य
२०८०-७-२२ SBW6OdUJ धनगढी उपहानगरपालिकाकाे वेबसाइट नचल्ने र चलेपनि एकद... समाधान भएको जरुरी
१० २०८०-७-२१ 4Bqpx6Yy Saadake shamandhi खारेज गरिएको सामान्य