गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०७९-१२-२० cGFgVZe4 छिमेकीको बिसयमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० GDkB3okc बातावरण को बिसयमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० 2vspj6W8 बातावरण को बिसयमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-१९ obUCCdLP सरसफाईको सम्बन्धमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-१९ 7IMSGA1P शान्ति सुरक्षा समाधान भएको अती जरुरी