गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-२-७ a19tWQKZ अधुरो निर्माण विचाराधीन जरुरी
२०८०-२-७ bSXDFghq बाटो खोली दिने बारे | खारेज गरिएको जरुरी
२०८०-२-३ KNDC1HcP क्रसर उद्योगले yaha ko janjeewan ma pareko prabhav... सम्बन्धित शाखा/वडालाई तोकिएको सामान्य
२०७९-१२-२८ Ztitpd3w फोहोर मैला ब्यावस्थापन समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२१ W7eK1qGY दुर्गन्धित सौचालय समाधान भएको सामान्य
२०७९-१२-२१ gX15QoHs ओटो रिक्सा को बारेमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२१ fv6Q4Bnj सडक क्षत्राधिकार खालि गराउने बारे| समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० uKlMYxaL बोट बिरुवाको बिसय मा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० 7agtnwio बजार अनुगमनका बिसयमा समाधान भएको जरुरी
१० २०७९-१२-२० zCtMntf0 सडकमा खानेपानी पाइप फुटेको बारे समाधान भएको जरुरी