गुनासोहरू

# दर्ता गरेको मिति गुनासो दर्ता नं विषय हालको अवस्था गम्भीरता विवरण
२०७९-१२-२८ Ztitpd3w फोहोर मैला ब्यावस्थापन समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२१ W7eK1qGY दुर्गन्धित सौचालय समाधान भएको सामान्य
२०७९-१२-२१ gX15QoHs ओटो रिक्सा को बारेमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२१ fv6Q4Bnj सडक क्षत्राधिकार खालि गराउने बारे| समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० uKlMYxaL बोट बिरुवाको बिसय मा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० 7agtnwio बजार अनुगमनका बिसयमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० zCtMntf0 सडकमा खानेपानी पाइप फुटेको बारे समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० cGFgVZe4 छिमेकीको बिसयमा समाधान भएको जरुरी
२०७९-१२-२० GDkB3okc बातावरण को बिसयमा समाधान भएको जरुरी
१० २०७९-१२-२० 2vspj6W8 बातावरण को बिसयमा समाधान भएको जरुरी