गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-५-२७ 4xS5ur5Y bibad समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-२७ Lxk82oVS शिक्षा समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-२६ q78VOLDC विद्यालयमा लिइने अतिरिक्त शुल्क अविलम्ब रोकीनु पर्... समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-२५ Z8lh2rHX स्कुलमा प्रोजेक्टर समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-२४ TYv3CXj9 prabidhik karmachari navitine sandarvama . समाधान भएको सामान्य
२०८०-५-२० c0oobgyD निर्माण कार्य गरि पाउ समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-२० 4fEoPaad ईन्डक्सन चुलो को विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-१८ XGOU46tt Educational Rules for School समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-१८ mi9Algna हरीयाली धनगढी अन्तर्गत :- समाधान भएको अती जरुरी
१० २०८०-५-१८ 5crxmZx5 धनगढी को बिनाश लागू प्रदार्थ समाधान भएको अती जरुरी