जम्मा गुनासाहरु

२९६

समाधान भएका गुनासाहरू

८७

प्रकृयामा रहेका गुनासाहरु

१७७

बारम्बार साेधिने प्रश्नहरु

कुनै डाटा फेला परेन

गुनासो गर्नको लागि उपलब्ध स्रोतहरू

वेब
ह्वाट्सएप

मासिक प्रतिवेदन

कुल दर्ता तथा समाधान भएका गुनासाहरु
गुनासाका क्षेत्रहरु
# क्षेत्र गुनासोको संख्या
ध्वनि प्रदूषण
वातावरण १६
शिक्षा १०
सडक ३०
लैङ्गिक हिंसा
सार्वजनिक यातायात
खानेपानी
सार्वजनिक सम्पत्ति
विद्युत
१० सुझाव
११ सार्वजनिक निर्माण
१२ शान्ति सुरक्षा
१३ उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी
१४ नदीजन्य निर्माण सामाग्री
१५ फोहोरमैला व्यवस्थापन
१६ स्वास्थ्य
१७ सडक बत्ति
१८ डुबान सम्बन्धि
१९ लागूऔषध
२० अस्पष्ट
२१ खारेज
२२ प्रशासनिक
२३ अन्य
२४ कृषि