गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : 4LN98AIF
  • विषय :bijuli batti
  • वर्तमान स्थिति : समाधान भएको
  • गुनासो गम्भीरता : जरुरी
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Electricity
  • विवरण: hamro hariyali tol ma bidhut batti ko dheraii kamjor sthiti xa

गुनासोकर्ताको विवरण


  • गुनासोकर्ता बेनामी रहेको छ |

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-८-५ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ समाधान भएको तपाईको गुनासो बारे जानकारी लिई, विद्युत कार्यालयलाई समेत जानकारी गरीएको छ|