गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : roYtNcuz
  • विषय :Khana pami
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Drinking Water,Unclear
  • विवरण: khana Pani pugako xaina Gau ma

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : Sweta Chaudhary
  • ठेगाना : Dhangadhi 9 Bhangra

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-८-५ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ खारेज गरिएको यहाँको गुनासो कुन गाउँसंग सम्बन्धित हो प्रस्ट हुने गरि गुनासो गर्नु होला|