गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : uhdslkKv
  • विषय :test
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Unclear
  • विवरण: test

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : sonika maharjan
  • ठेगाना :kathmandu
  • लिङ्ग :महिला

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१६ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१८ खारेज गरिएको अस्पष्ट गुनासो|
२०८०-५-१८ खारेज गरिएको No feedback