गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : GpBbRKEm
  • विषय :Bidhut lain
  • वर्तमान स्थिति : विचाराधीन
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Electricity
  • विवरण: 2 bras aagadi nibedn diyko r patak patak bidhut dhai rahada Pani kasee Pani Kura nasuni diyko . Ward aadx sap lai Pani patak patak vaneko tr kaseele Pani wastee greko xeen hami Li bijuli paune ki napaune . Yo drta greko nebedn sahit miyr sap lai anurodh grdxu dhannyabad . Mero mo no 9848743715 ..

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : Surendra Prasad bhatta
  • ठेगाना : Dhangadhi ward no 13

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१२ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१३ विचाराधीन No feedback