गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : wkmvGLjC
  • विषय :सडक
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Road
  • विवरण: सडक मा पानि भरियकाे ले गर्बेल काे लागि

गुनासोकर्ताको विवरण


  • गुनासोकर्ता बेनामी रहेको छ |

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-११ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-११ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-११ खारेज गरिएको कृपया विवरण स्पष्ट हुने गरि गुनासो गर्नु होला |
२०८०-५-१२ खारेज गरिएको No feedback
२०८०-५-१२ खारेज गरिएको No feedback