गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : 5IPPITmF
  • विषय :बाटो ग्राभेल आठ-दश वर्षदेखि नभएको र न्यून voltage
  • वर्तमान स्थिति : विचाराधीन
  • गुनासो गम्भीरता : अती जरुरी
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Road,Electricity
  • विवरण: यस devariya स्थित 4 देखि 5 सय मिटर बाटो विगत दश बाह्र वर्षदेखि एकपटक पनि ग्राभेल नभएको र विद्युतीय भोल्टेज दिनमा पनि 110 देखि १20 सम्म भएको भएको समस्या समाधान का लागि जानकारी गराइन्छ

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : सरस्वती अवस्थी
  • ठेगाना : धनगढी 7 भानु चोक

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१० विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१२ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१२ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१३ विचाराधीन No feedback