गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : XuxYEwUZ
  • विषय :जुगेडा १२ कम्पनी टोलको रोड
  • वर्तमान स्थिति : विचाराधीन
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Road
  • विवरण: कम्पनी टोल को गल्ली न २ मा नाला निकास नगर्दा हिड्न गाह्रो भएको छ।

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : जय बहादुर बिश्वकर्मा
  • ठेगाना : जुगेडा १२ कम्पनी टोल

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-८ विचाराधीन No feedback
२०८०-६-१४ विचाराधीन No feedback
२०८०-६-१४ विचाराधीन No feedback
२०८०-६-१४ विचाराधीन No feedback